Algas aprēķins
     
Dati    
Kāda ir Jūsu darba alga pēc nodokļu ieturēšanas ("alga uz rokas")? 56224.32     
Vai Jums ir algas nodokļa grāmatiņa? Ir  
Neapliekamais minimums 50.00  
Cik daudz personas ir Jūsu apgādībā? 0  
Atvieglojums par vienu apgādībā esošu personu 35.00  
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) 24.09  %
Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) 9.00  %
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (IIN) 25.00  %
     
Rezultāts       
Darba alga pirms nodokļu ieturēšanas 82361.64    
Šādu summu Jūsu darbs izmaksās darba devējam 102202.81    
Šādu summu darba devējs par Jums pārskaitīs uz Valsts kasi kā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā: 27253.47  
Darba devēja iemaksu daļa 35.00  
Darba ņēmēja iemaksu daļa 0.00  
Šādu summu darba devējs par Jums pārskaitīs uz Valsts Kasi kā iedzīvotāju ienākuma nodokli 18724.77  
Šādu summu darba devējs par Jums pārskaitīs uz Valsts kasi kā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu - ja Jūs esiet darba attiecībās 0.25  
Kopā nodokļos uz Valsts kasi tiks pārskaitīta šāda summa 45978.49  
Uz rokas Jūs saņemsiet šādu summu 56224.32  
 
 
Izdrukāts www.vid.lv   2015.11.27